ARI-5206

De ARI-5206, eerste oplevering in 1943.

Algemene beschrijving

Dit is een vliegtuig-radio-installatie die uit de volgende onderdelen bestaat : 

HFontvanger Type 78
HF zender Type 53
MF ontvanger Type 76
MFzender Type 51
Modulator unit Type 76
Aerial tuning unit Type 126
twee control units Type 260 (Air Gunners)
Type 276 (Observers)

Een installatie met HF- en MF-apparatuur is bekend onder de naam "Four Square", terwijl een installatie met alleen het HF-gedeelte , de ontvanger type-78 en de zender type-53, bekend staat als "Two in Line".
Ook schijnt deze set onder de naam TR 5046 HF Radio voor te komen.


Hierboven de zogenaamde "Two in Line", zoals die in het vliegtuigtype "Firefly" geinstalleerd was.

Dit is een Fairey Firefly FR.1

 


Technische gegevens:

Het frequentiegebied van de HF-set loopt van 2.4 - 13.0 MHz.

De units zijn ondergebracht in alluminium kasten, die op hun beurt weer in racks geplaatst worden met 12 pins Jones pluggen aan de achterzijde. De modulator bestaat uit een 26 Volt roterende omvormer die 500 en 250 Volt levert. De gloeidraadaansluitingen zijn zodanig geschakeld dat ze direct met de 26 Volt spanning kunnen worden gevoed.

De ontvanger bestaat uit een EA50-diodebegrenzer, een EF50 HF-versterker, een 6J5 local oscillator, een 6K8 mengtrap en een EF39 kristal-calibrator in een Hartleyschakeling met een 100 kHz. kristal.

De MF-output van 560 kHz wordt vanuit het ontvangergedeelte verbonden met de modulator-unit met de verdere MF-trappen, de detector en de LF-versterker . De ontvanger kan als voorzetapparaat gebruikt worden met een 560 kHz ontvanger .

De Type 76 modulator unit bestaat uit twee EF39 MF-versterkers en een BFO met EF39. Verder een dubbeldiode-triode 6R7 als detector, AVC en eerste LF-versterker. De eindversterker is een EF50 met een transformator-uitgang met verschillende aftakkingen voor diverse hoofdtelefoonimpedanties.

De ontvanger bezit tevens een plug voor een "Desynn motor" die dient voor het op afstand instellen van de lokale oscillator-frequentie.

Bij de vraag op de pagina "Wat is dit?????" van deze website toonde ik een apparaat waarvan ik de afkomst niet kende, een RAF-onderdeel. Het antwoord hierop kwam van Jan de Vries. Dankzij Jan ben ik nu de trotse bezitter van de HF-ontvanger type 78. Nu de andere units nog, te beginnen met de HF-zender type 53, waarvan ik al wel het originele schema heb. Je moet ook ergens mee beginnen.
Hieronder volgt de beschrijving met foto's van de ontvanger:  

De ontvanger in een totaal overzicht.
Het onderste deel met de oscillatorafstemming en de HF-versterker-afstemming.

Bovenste deel van het front met band-schakelaar en Calibrator-bediening. Verder is de afstemschaal te zien.

Het bovenaanzicht.

Zijaanzicht met links de afstemunit met verwarming. rechts de afstem-C voor de HF-kring.

Op deze afbeelding is de crystal-calibrator te zien.

Hier nogmaals de afstem-C.

De achterkant van de ontvanger.

De zender type 53.

De zender bestaat uit drie VT 60A's (807- ATS25). Een tri-tet oscillator die twee VT6OA's parallel in de eindtrap aanstuurt. Voor hoge frequenties dient de eindversterker tevens als verdubbelaar.

De zender bestaat uit drie afgestemde kringen. De eerste en tweede zijn frequentiebepalend voor het frequentiebereik 1.2 - 3.25 MHz, Bandswitching wordt in de eindtrap gedaan,bij de band 2.4 - 6.5 MHz wordt gebruik gemaakt van de tweede harmonische van de oscillator.

Wanneer de zender ooit nog eens binnen komt wordt nader in gegaan op dit onderwerp.

Hieronder volgen nog enkele (gecopiëerde) foto's van de zender.

Front van de zender type 53

Hieronder nog enkele foto's van de "Firefly"

 
Photographic Officer of HMCS Warrior, Lt. M. Arpin, receives an AK-20 camera in preparation for a photographic mission. (Reid DND/PAC PA-141248)
 
 
This closeup of an FR I Observer's cockpit does not reveal any easily identifiable electronics. Even the TR5043 VHF radio is not visible behind the Observer. (Part of DND/PAC photo 141231)
 
 
The Observer's cockpit of a Firefly FR I showing the AN/APS-4 radar scope and the TR 5043 VHF radio which is the large box aft of the Observer's seat. (Photo by Andrew Spiro DND/PAC #PA-136660)