De Leistungs Verstärker LV 80/GRC-9

 

De Leistungs Verstärker LV-80 of wel de Vermogens Versterker LV-80 werd in 1962 in Duitsland ontwikkeld en door de Bundeswehr gebruikt om het toch wat kleine vermogen van de GRC-9 op te peppen. Voor de Belgen werd een jaar later een verbeterde versie, de RA-1 gemaakt. . Vast staat wel dat de Belgische uitvoering wat meer vermogen gaf en en ook niet zo maar verwisseld kan worden met een LV-80.Over de RA-1 wordt een apart hoofdstuk geschreven.

Links de LV-80/GRC-9 en rechts de RA-1/GRC-1009

Door op een van de beide afbeeldingen te klikken komt U op de betreffende pagina.

1. De combinatie LV 80/GRC-9 en ST 24/GRC-9

2. De Leistungsverstärker LV80 /GRC-9

3. De Stromversorgung ST 24/GRC-9

4. Toebehoren

5. Schema's

6. Documentatie.

 

1. De combinatie LV-80/GRC-9 en ST 24/GRC-9

De LV-80 gemonteerd in de bijbehorende mounting die ongeveer net zo veel weegt als de complete set. Aan de nummering van de bediening is te zien dat de set bedoeld is voor samenwerking met de GRC-9. Waar bij de Angry-Nine de belettering ophoudt met de "P", gaat de LV met "R" verder. De "Q" kan ik niet vinden.

Vooraanzicht van de combinatie.

Met handige en levensgevaarlijke snelsluitingen ( Pas op voor je vingers !!) kan de set gemonteerd worden in de mounting. Met een schroevendraaier oid. zo insteken en dan het handvat van je af drukken, de manier om gebroken vingers te voorkomen.

Devoorkant van het geheel.

Kaal stuk ijzerwerk.

De achterkant. Het geheel weegt precies 7 kilo.

De LV-80 in de behuizing.

Het lege kastje.

De achterkant van de kast, de vier ronde doppen drukken tegen de achterkant van het rack.

Er kan met de zelfde snelsluiting ook een beschermdeksel over het versterkerdeel geplaatst worden. De behuizing is, met zijn op koelribben gelijkende behuizing, zeer solide en bomvast.

Terug naar het begin.^^

 

2. De Leistungsverstärker LV 80/GRC-9

 

De versterker, de teksten zijn Duits, bij de RA-1 is alles in het Engels .

Rechts boven de bnc-connector voorGRC-9 uitgangs-signaal. (GRC-9) in de stand Doublet!.
Met knop S, waarmee de "Coupling" wordt bepaald moet de versterker op de zelfde band worden gezet als de GRC-9.  De banden worden aangegeven met één, twee of drie rode balkjes voor resp. Band 1, 2 en 3. Hiermee kan bij het afregelen de output nog wat beter ingesteld worden.
Met schakelaar T wordt eveneens de bandkeuze gemaakt. Verder moet het te gebruiken antennetype worden ingesteld waarbij W voor Wire staat, draadantenne dus, de D staat voor Doublet of wel dipool en de W voor Whip ofwel staafantenne. Bij de LV-80 dipool-instelling moeten achter op het toestel nog wat doorverbindingen ingesteld worden. Komt later aan de orde.
Met de schakelaar X moet in de stand A3, Phone en MCW met de regelaar U de meteruitslag zodanig ingesteld worden dat de rode indicatie A3 niet overschreden wordt. Voor de stand A1, CW het zelfde verhaal, maar dan met de zwarte indicatie A1.
In de stand PC kan met knop W, de anodekring-afstemming de anodestroom op de grootse dip worden geregeld. In een deel van de 80 meter-band is de dip niet erg groot en staat de instelling op de rand van zijn bereik.
Y is de PTT-ingang voor de verbinding met de GRC-9.
De blauwe plug is de spanningsingangsplug. De nummers hebben niet precies dezelfde functie als die op de RA-1. De voeding van de RA-1 kan dus niet gebruikt worden. Met de schakelaar in de standen J1 t/m J2 kan het uitgangssignaal bekeken worden. J1 is de ongevoeligste stand, J2 de gevoeligste stand.

De linker kant met links boven de antenneaansluiting en onder de aarde. De uitgang is hier met een BNC gemaakt, oorspronkelijk is dat een iets grotere connector, maar ik had daar geen kabeldeel voor.
De zwarte indicatie-venstertjes kunnen niet verlicht worden, iets dat bij de RA-1 wel mogelijk is, daar zijn de schalen ook witt met zwarte tekst. Die van de LV-80 zijn slecht af zijn te lezen.
De knop R is voor de grove antenneaanpassing en de knop V is voor de finetuning. De uitgangsspanning kan met de meterkeuze in stand J1 en J2 uitgelezen en met de R en V knoppen maximaal ingesteld worden.
Daarmee is eigenlijk de gebruikershandleiding in het kort weergegeven.

Gemaakt bij Hagenuk, een Duitse firma in Kiel, die ook tegenwoordig nog zeer geavanceerde apparatuur bouwt. Het bouwjaar is 1965.

De achterzijde met links de buizen en de tankspoel, het gehele rechter deel is voor de antenneaanpassing. Het binnenwerk ziet er heel mooi uit en de de gebruikte onderdelen zijn van perfecte kwaliteit en een lust voor het oog.

Nogmaals de mooie tankspoel.

Dit is Relais 1, daarmee wordt de de keuze gemaakt signaal direct of via de versterker, stevige contacten !! Het antennerelais dus.

Het antenne-aanpasgedeelte met de stripjes die voor het gebruik van de staaf of draad antenne zujn de verbindingen C - A en D - B, zoals op de foto. Bij het gebruik van een 50 Ohm voedingslijn moeten de verbindingen A - B en C - D gemaakt worden. De Doublet-stand dus.

De in deze set ( LV-80) gebruikte buizen zijn van het type QE-05/40H dat overéénkomt met de 6159 (Gloeispanning 26 Volt). DE LV-80 is alleen geschikt voor 24 Volt voeding. De RA-1 behoort voorzien te zijn van twee stuks 6883 of de QE-05/40F (Gloeispanning 12,6 Volt).
De LV-80 kan bij maximale aansturing ca. 75 Watt leveren terwijl de de RA-1 aanzienlijk meer kan leveren. Er wordt beweerd dat er wel 120 Watt uit komt........

Linkerkant met montageplaat voor de antenne aanpassingsdelen. De verbinding tussen punten E, F en G bepaalt de aftakking voor de uitgangsspanning-meting bij het gebruik van , bv. staaf, langdraad , E met F of voor 50 Ohm-leiding met verbinding E met G, zoals op deze foto is afgebeeld.

Ook het bovenaanzicht ziet er perfect uit.

Detail van de buizenkant. Links boven met de paarse isolatielaag, het antenne-relais.

En van de antenne-aanpassing-kant. De rolspoel, Sp3, bepaalt de koppeling van het anode-circuit aan de antenne-aanpas-schakeling.

Zoals bij de meeste dingen bezit ook de LV-80 een onderkant. Deze ziet er ook strak uit.

De buisvoeten van de beide eindbuizen. In het midden de belastingsweerstand van 60 Ohm die aan het ingangscircuit geschakeld is. De ronde potkern is Tr1, ofwel de ingangskring. Iets daarboven twee weerstanden van het antennespannings-meet-circuit met daar weer boven een gelijkrichtdiode Gr 1.

Een grote afstem-C, C-7 van 200 pF voor de afstemming van de anode-kring en l met rechts de rolspoel, Sp-4, voor de antenneaanpassing, degelijk werk!! Geheel rechts nog enige in/uit-schakelbare capaciteiten (groene) voor de aanpassing.

Terug naar het begin.^^

 

3. De voedingseenheid ST 24/GRC-9

Uiteraard moet de versterker van de benodigde voedingsspanningen voorzien worden. De hoogspanning van 750 Volt, die nodig is om de eindbuizen wat te laten presteren wordt verkregen met een omvormer die van 24 Volt de gewenste spanningen produceert.

De voedingsunit ST24/GRC9, deze voeding kan niet worden gebruikt voor de RA-1, omgekeerd ook niet.

Het lampje met de rode dop heeft bij mij een groen dopje. Als powertransistoren worden de 2N1146's gebruikt. Om de zaak goed te laten werken moeten er Germanium-transistoren worden gebruikt. Niet vanwege het feit dat de toestellen uit Germania komen maar omdat de drempelspanning van Silicium-transistoren te hoog is voor dit ontwerp
Maar met wat kleine aanpassingen zijn de silicium-exemplaren echter wel te gebruiken.

 

 

Zo te zien werd dit exemplaar in 1965 gebouwd.

Achteraanblik, ook hier is niet bezuinigd op het materiaal.

Onder-aanzicht waar een gedeelte van de bandkerntrafo is te zien.

De twee hoogspannings-elco's van 4 µF 750/1150 Volt met de bleeder-weerstanden van 1 MOhm.

De grote boosdoeners, C1, C 5 en C4. Altijd controleren. C 1 is 100 µF 50 Volt voor de afvlakking van de basisspanning van de beide omvormertransistors.
C 5 is 100 µF, 150 Volt voor het negatief van de stuurroosters van de eindbuizen. Denk aan de polariteit, plus aan aarde!! Tenslotte C4, de afvlakcondensator voor de schermroosterspanning van de buizen, 25 µF 400 Volt.

Linker zijkant met een reeks zekeringen.

Op deze afbeelding zijn de nummers van de zekeringhouders te zien. Deze witte beschrifting gaat er net zo makkelijk af als de witte verf waarmee de type-aanduiding op Philipsbuizen is gedrukt, dus oppassen met poetsen!!!! Overigens, zekering nr. 1 zit aan de voorkant.

De zekeringen, de oorzaak van veel ellende, altijd controleren of de contacten schoon zijn en eventuele corrosie (groene uitslag) zorgvuldig verwijderen.

Rechts met wat forse elko's, die nog wel eens defect willen zijn.

De bovenkant. Links de smoorspoel voor het hoogspanningsgedeelte en rechts de hoogspanningelco's.

Het type-plaatje. Deze unit is dus ook 1965 gefabriceerd.

Door twee schroeven wat los te draaien kunnen de twee kanten uit elkaar geklapt worden.

Links de reeks diodes met parallel-condensatoren van de hoogspannings-brug-gelijkrichter.

Rechts een weerstandbordje met wat diodes en weerstanden. Het is allemaal goed bereikbaar.

De voorklep.

Op het printje van de overspanninsbeveiliging. Het met deze schakeling verbonden relais komt in wanneer de voedingsspanning van 24 Volt te hoog wordt en schakelt op de secundaire kant van de omvormertrafo de spanning naar een lagere aftakking zodat de buizen niet gelijk sneuvelen.

Het witte relais is de Rel 1, de hoofdschakelaar voor de 24 Volt.

Terug naar het begin.^^

 

4. Toebehoren.

Voor de hele combinatie is ook aan reserve-delen gedacht, die in een mooi metalen kistje zijn opgeborgen. Dit doosje is trouwens van een RA-1. Daar zitten ook de wat "betere" buizen in !!!

Spares.

De lijst van onderdelen, er wordt niet gespaard op zekeringen of zouden die er echt zo vaak door branden??

Hier kunt U kontroleren of alles volgens de lijst aanwezig is. Deze buizen dus niet voor de LV-80 gebruiken!!!

Met deze kabel worden de beide units met elkaar verbonden.

De aansturing ( Push To Talk en telegrafie) vanuit de GRC-9 wordt met deze speciale kabel geregeld. De twee aansluitingen op het blokje zijn voor de seinsleutel en de microfoon.

Terug naar het begin.^^

 

5. Schema's.

Blokschema van het samenspel van de GRC-9 met de LV 80.

Het blokschema van de versterker.

De ingangskring van de versterker.

De buizen met parallel-geschakelde gloeidraden.

De anode-kringen..

De antenne-aanpassing.

 

Het totale schakelschema van de LV-80.

Het blokschema van de Omvormer ST-24. Op deze afbeelding staan de juiste waarden en functies van Bu 2, de voedingsplug, aangegeven.

De gehele voeding ST 24.

De netvoeding voor de LV-80.

Let op!

Op het oorspronkelijke schema, afkomstig uit een Angry-Nine-blad was punt C van de voedingsplug gedefinieerd als zijnde de negatieve voorspanning van de stuurroosters voor de stand CW, dit is niet juist, dat moet zijn -45 Volt voor Phone en MCW ofwel A3. Op punt H staat de spanning voor CW ofwel A1 van - 60 Volt.
Op de hierboven getoonde tekening zijn deze teksten al gewijzigd.

De verschillen van de functies van de voedingsplug op de ST-24/GRC-9 en de TPS-1/RA-1.

Terug naar het begin.^^

 

6. Documentatie.

Documentatie van de LV80: Tijdelijke beschrijving van de LV80/GRC9 Hagenuk

Voor de mensen die in het bezit zijn van een RA-1, HIER een beschrijving uit Q-Five, een uitgave van de vroegere "International Angry-Nine Association"

Een ingekorte versie van de presentatie van de LV-80-RA-1 op 08-oktober-2023 dumpschool SRS (in pdf)

Terug naar het begin.^^

Flag Counter