BC-625 de zender van de SCR-522

Het type-plaatje, de Engelse Air Ministry-code 110 D / 146 staat er eveneens op.

De Amerikanen namen de Engelse TR-1143 zender/ontvanger als voorbeeld voor hun SCR-522. Het werd een apparaat dat wel redelijk leek op de Engelse set maar wezenlijk op vele fronten verschilde. De buizenbezetting was compleet anders en inwendige opbouw was ook anders. Vandaar dat de SCR-522 in Engeland niet TR-1143, maar TR-5043 genoemd werd. Op de ontvanger zijn ook twee type-schilden aangebracht ( Zie BC-624 ). De radio-set was ontworpen voor het gebruik in Amerikaanse vliegtuigen om te voorzien in tweezijdige radio-communicatie tussen vliegtuigen onderling en tussen vliegtuigen en bodemstations.

Het zendbereik loopt van 100 tot 156 MHz en de zender en ontvanger beschikken over vier vaste kanalen die, afhankelijk van de gebruikte kristallen, vooringesteld kunnen worden. De bediening gebeurt vanuit de cockpit op afstand. Kanaal "D" van de zender werd vaak gebruikt als speciaal kanaal dat op regelmatige tussenpozen, gestuurd werd door een "Contactor Unit BC-608A". Deze unit zorgde er voor dat elke minuut gedurende 14 sekonden een signaal werd uitgezonden voor richtingzoek doeleinden. De set wordt gevoed uit de 28 Volts-boordspanning en de hoogspanningen worden gegenereerd door een Dynamotor-unit type PE-94. De zender benodigt ongeveer 11 Ampere bij 28 V. De ontvanger wordt door dezelfde dynamotor gevoed. De voeding levert + 300 V.hoogspanning, -150 V. negatieve roosterspanning en 13 V. voor de gloeidraden, relais en kanaal-aansturing. De volgende buizen worden gebruikt: Eindtrap en sturing, 2 x VT-118 (832), 3 x VT-134 (12A6), 1 x VT-198A (6G6) en 2 x VT-199 (6SS7). Om de zender af te stemmen op een kristalfrequentie moet een 1 mA-meter van de testset ingeplugd worden. Hierbij worden de volgende schakelaarstanden gebruikt:

Stand 1 : 1. harmonischen versterker, anodestroom 50 mA, volle schaal
Stand 2 : 2. harmonischen versterker, anodestroom 100 mA.
Stand 3 : Eindversterker anodestroom, 100 mA.
Stand 4 : RF-indicator-diode, 1 mA.
Stand 5 : Eindversterker roosterstroom 2 mA.
Het maximale uitgangsvermogen bedraagt ca. 8-10 Watt.

Ook deze set was in vroegere jaren erg geliefd bij de radio-amateurs. Hij kon op vrij eenvoudige wijze op144 MHz. gebruikt worden, aangezien het originele bereik van 100 tot 156 MHZ. liep. Evenals de ontvanger werkte ook deze set met AM. ( Nog steeds gebruikelijk in de luchtvaart-communicatie) Verder was de zender bekend om z'n TVI en moest heel goed afgeschermd worden om TV-storing te verhinderen.

De voorzijde, met de vijfstanden-schakelaar voor het omschakelen van de meetpunten. De aansluiting voor de meter bevindt zich rechts, pal naast de schakelaar. Daarnaast de 4 plaatsen voor de kristallen. Daarboven de instelknoppen voor de voorkeuze-frequenties.

Een detail van het afstem-mechanisme.

Een bovenaanzicht van de stuurtrappen, geheel rechts de eindtrap, die "ingeblikt" is.
De buis voor de kristal-oscillator is een 6G6. Daarachter komen twee vermenigvuldigers, de eerste met een 12A6 en de tweede met een 832, gevolgd door de eindtrap, eveneens uitgerust met een 832. Geheel links de relais en de trafo's voor de modulator. De kristalfequentie wordt 18 x vermenigvuldigd. De kristal-frequenties lopen van 5,555555 MHz. tot 8,66667 MHz. voor een bereik van 100 tot 156 MHz.

Dit is het onderaanzicht.

De laatste vermenigvuldiger en de voet van de eindtrap.

Hier van nabij.

Op deze afbeelding de eindtrap met de 832. De output zal omstreeks 9 Watt zijn geweest.
Verder zijn ook de VT-198A ( 6G6) , de oscillator en de VT-134 ( 12A6), de verdrievoudiger te zien.

De Modulator bestaat uit een stuurtrap met een 6SS7 met daarachter een balanstrap met twee 12A6.
De hoogspanningvoeding is 300 Volt, terwijl de negatieve roosterspanning voor de eindtrap ca. -150 Volt bedraagt.,

De ontvanger en de zender worden aan elkaar gekoppeld en met de buitenaansluiting verbonden middels de onder getoonde kabelboom.

De kabelboom.
De kast waarin alles is ingebouwd ontbreekt nog, evenals de afstandsbediening en de antenne.

Het zou er ongeveer zo uit moeten zien, zie onder: