BC-624

De twee typeplaatjes die op de ontvanger geplaatst zijn, links de Amerikaanse en rechts de Engelse.

De ontvanger BC-624 van de zend/ontvanginstallatie SCR 522, bestaande uit de ontvanger BC-624 en de zender BC-625.
De set was in vroegere jaren erg geliefd bij de radio-amateurs. Hij kon op vrij eenvoudige wijze op144 MHz. gebruikt worden, aangezien het originele bereik van 100 tot 156 MHZ. liep. In de 50er en 60-jaren werd hoofdzakelijk in AM gewerkt, dat kon deze set perfekt.

De BC624 is een kristal gestuurde, vier kanaals, enkelvoudige superheterodyne. De middenfrequentie is 12 MHz. Hij is ontworpen voor bediening op afstand, vandaar de ingewikkelde mechanische voorzieningen. De rasechte zendamateur nam daar natuurlijk geen genoegen mee en bouwde er een variable oscillator in, en dat leverde dan weer de nodige moeilijkheden met het afstem-mechanisme. De ontvanger leent zich dan ook het beste als burger-luchtvaart communicatie ontvanger, de modulatie is tegenwoordig nog steeds AM. De gevoeligheid bedraagt 3 à 4 microvolt voor 10 db s/n verhouding.
De buisbezetting bestaat uit, 12J5, 12C8, 9002, 9003, 12AH7 en 12SG7's. De squelch wordt met een relais gerealiseerd. Er schijnen echter ook modellen te zijn geweest met een electronische squelch en een noise-limiter met een 12H6.
De gehele set moet in een rack (als je die hebt) worden gemonteerd om de afstands-bediening ( als je die ook hebt) te kunnen gebruiken.
De kristal-frequentie wordt als volgt berekend:

F-xtal = F-rx -12 (Middenfreq.) x 1000, dedeeld door H (harmonische van het kristal)

H:
11 voor 100 - 108 MHz
12 voor 108 - 116 MHz.
13 voor 116 - 124 MHz.
14 voor 124 - 132 MHz.
15 voor 132 - 140 MHz.
16 voor 140 - 148 MHz.
17 voor 148 - 156 MHz.

De audio-output heeft een keuze-mogelijkheid uit 50, 300 of 4000 Ohm.
Het bereik van de zender-ontvanger bedraagt 180 mijlen op 20.000 voet.

 

 

Dit is het voorpaneel van de ontvanger, met de twee knoppen kan de afstemming geregeld worden.

Een stukje afstem-mechaniek.

Hier is links de oscillator- en rechts de RF-sectie te zien. Voor het bereik 100 t/m 156 MHz, is een oscillator-bereik van 8,00 tot 8,72 MHz. nodig.
De buizen hiervoor zijn de 9002's en 9003's. Voor een ontvangst van bv. 100 MHz, wordt de 11 harmonische van 8 MHz. gebruikt, het verschil is dan weer 12 MHz. of wel de middenfrequentie. Zie de tabel boven aan de pagina.

Hier nog een detail van de vrij grote afstemcondensatoren.

De mengtrap wordt gevolgd door drie trappen middenfrequent-versterking met VT-209 ( 12SG7). De detektor en eerste LF-versterker is een VT-169 ( 12C8 ), de oscillator en audio-squelch is een VT-207 ( 12AH7 ) en de output komt uit een VT-135.

Hier is de onderzijde afgebeeld, een zeer overzichtelijke en degelijke opstelling.

De derde middenfrequent met links de daarbij behorende buis en rechts de detektor een eerste LF-buis.
Aanhet stempel is te zien dat de set uit 1943 stamt.

De achterzijde met van links naar rechts de mixer-anode-kring, met daarna de drie MF-buizen met kringen.

Dit is de kabelboom, waarmee de units en de hoofdbesturing met elkaar verbonden zijn.

Op deze afbeelding, de complete set, zonder voeding en afstandsbediening.