De cursus radiotechniek A

Hier onder een voorblad van de Cursus RADIOTECHNIEK A.

Van de heer Carl Raue kreeg ik de onderstaande waardevolle toevoegingen voor deze cursus. Als eerste twee delen van een huiswerk-
formulier dat diende te worden opgezonden.

Het gecorrigeerde huiswerk werd in onderstaande evelop terug gestuurd.

En het resultaat van al deze vlijt was dan uiteindelijk het diploma, hier onder het door de heer Raue behaalde resultaat.

Zoals U ziet was Carl op zijn 17. al gediplomeerd Adspirant Radiomonteur.

En zoals bij vele mensen de carriere begon, met de Pupil, in handen van, de toen 14 jarige Carl. Poserend op een duin tijdens
een vakantie op Texel, om daar met zijn Pupil de weerberichten voor zijn vader te ontvangen. Een portable met sprietantenne, prachtig !!!!