RA98A Independent Side Band Adaptor

Het idee van dit apparaat is dat je beide zijbanden onafhankelijk van elkaar kunt demoduleren. De RA98 werkt op dezelfde manier als een RA63, een SSB-adaptor, maar in tegenstelling tot de RA63, waar je maar één zijband hebt, kun je met de RA98 één of beide zijbanden gebruiken. Het heeft een mechanisch Automatic Frequency Control (AFC) -systeem.
Oorspronkelijk was de RA98 bedoeld voor meerkanaals ontvangst waarbij meer dan één link op een kanaal kon worden gebruikt (waarschijnlijk vier?). De zender zou een piloottoon verzenden en het AFC-systeem zou hierop vergrendelen en elke afwijking op het circuit elimineren (ofwel aan het RX- of TX-uiteinde). Er kan een verbinding worden gemaakt met de AVC-lijn op de RX om RX-versterking te regelen naarmate het signaal varieert.
Ja, wat kun je dan met een RA98?
Hij kan worden gebruikt voor SSB-werk, hoewel de filters een beetje breed zijn voor deze modus. Je kunt hem ook voor dubbelzijband gebruiken, de adaptor kun je dan op de draaggolf laten vergrendelen en je kunt dan, of beide zijbanden ontvangen of de onderste of bovenste afhankelijk van de kwaliteit van het signaal.

Het toestel produceert ondanks de wat brede filters een heel aangenaam, menselijk stem-geluid bij ontvangst van SSB-zenders. Ook CW-signalen kunnen prima genomen worden..


Het frontpaneel met een meter die waarschijnlijk niet origineel is. Je gebruikt hem voor normale SSB-ontvangst toch niet.

De functies van de knoppen, de meeste zijn wel duidelijk. De AFC-motor kan met deze knop ingesteld worden op het midden. De aan de motor gekoppelde afstemcondensator heeft een indicatie met pijltjes. Zie volgende foto.

Hier is zo'n pijltje te zien. De bedoeling is dat de eerste instelling precies op de groene lijn is. Bedien je de motor-schakelaar, dan zie je de pijlen omhoog of omlaag gaan. Eenmaal ingesteld zal de adaptor proberen de frequentie constant op het ingangssignaal te houden, dus mochten er variaties in de ontvangstfrequentie ontstaan, dan wordt de motor gestart en de frequentie netjes gevolgd, een echte elektrisch-mechanische AFC.

De meter die de afwijkingen aangeeft met nog een schakelaar voor de AFC-functie. Verder kan de draaggolf-versterking nog geregeld worden.

Een exacte uitleg van de instelling en werking is in de bijgevoegde documentatie te vinden.

Het typeplaatje, het is een 98A met een eigen 118 kHz oscillator. Er zijn ook uitvoeringen met een externe 118 khz oscillator, die heel, heel stabiel is.

De aansluitingen, de RF-input wordt uit de RA17L gehaald, het is het 100 kHz MF-signaal.

De aansluitingen voor LSB en USB. Verder de aansluiting voor de AVC. Het aansluitblokje lijkt me niet helemaal origineel.

't Ja, netspanning heeft hij ook nodig. Primair gezekerd en ook de HT(B+) is voorzien van een zekering.

De achtekant zonder de afdekplaat.

Bovenaanzicht van dit royaal met buizen bestukte apparaat. In het voorste rechthoekige kastje is de motor-afstemming aangebracht. De twee ander kastjes zijn waarschijnlijk de filters voor de onderste- en bovenste band.

De onderkant, het ziet er vrij ingewikkeld uit, maar reparatietechnisch is alles redelijk goed bereikbaar. Maar voorlopig hoeft dat niet, de adaptor werkt uitstekend.

Documentatie:

Operating and Maintenance pdf

TERUG naar de hoofdpagina.