Air Ministry Receiver R.1155L Ref Nr. 10D/1477

Een vreemde eend in de bijt, alhoewel, een eend kan ook zwemmen.

De radio maakt deel uit van de combinatie T1154L en de R1155L of N, waarbij L de uitvoering is met aluminium kast en de N voorzien is van een stalen omhulsel. Deze sets werden hoofdzakelijk gebruikt in de High Speed Launches (HSL), dat waren reddingsboten die in dienst waren van het Air-ministry en gebruikt werden om RAF-bemanningen uit het water te vissen wanneer ze een noodlanding moesten maken op zee door motorpech, beschadigd waren door vijandelijk vuur of domweg brandstof te kort kwamen. De bootjes haalden een snelheid van ca. 67 km/uur (landrotten eenheden). Voorzien van twee krachtige motoren moet het een sensatie geweest zijn om over de woelige baren van het Kanaal te scheuren. Misschien soms niet een pretje.....

Op deze afbeelding de boot in actie, boven een Spitfire.   (By Royal Air Force official photographer - This is photograph CI 46 from the collections of the Imperial War Museums., Public Domain)

Hier nog zo'n foto met een prachtig gezicht op de sierlijke boeg van het vaartuig.

Maar nu de radio-uitrusting.
Aangezien er met schepen werd gevaren, was de communicatie ook wat meer gericht op de scheepvaart. Daar hanteerden ze wat andere frequenties dan in de lucht en het was ook wel handig, vooral met reddingsacties, dat er met andere vaartuigen in de buurt kon worden gecommuniceerd. Het frequentie-bereik van de zender en ontvanger waren daarom wat aangepast.
De normale T1154's en R1155's hadden een frequentie-bereik in vijf gebieden, zie tabel:

Range nr. Receivers R.1155 en R.1155 A, B, C, D, E, F en M Receivers R.1155L en R.1155.N
     
1 (HF) 18,5 tot 7,5 MHz 18,5 tot 7,5 MHz
2 (HF) 7,5 tot 3,0 MHz 7,5 tot 3,0 MHz
2A (HF) niet toegepast 3,0 tot 1,5 MHz
3 (MF) 1500 tot 600 kHz 1500 tot 600 kHz
4 (MF) 500 tot 200 kHz 500 tot 200 kHz
5 (MF) 200 tot 75 kHz niet toegepast

Op bovenstaande afbeelding nog een totaal-overzicht van de ontvangers.

De functionaliteit was voor alle ontvangertypes gelijk, zie het hoofdstuk over de R.1155A

Omdat de fototechnieken in de loop der jaren wat verbeterd zijn heb ik deze ontvanger toch maar opnieuw gefotografeerd. Door op de afbeeldingen te klikken kunt u ze nog eens vergroten.

De ontvanger in vol ornaat.

De voorzijde met alle bedieningsorganen, typeplaatjes en connectors.

Het typeplaatje met serie-nummer 0671. Ref-Nr. 10D/1477. Het serienummer is vrij laag en er zijn van deze uitvoering waarschijnlijk veel minder apparaten gemaakt dan bij de andere types. Je komt de L en N ook nauwelijks tegen.

Op het "Modifications Record"-kaartje is te zien dat de eerste modificatie al op 5 juni 1945 werd uitgevoerd, gevolgd door één op 6 augustus 1952 en één op 6 oktober 1953. De golfbereikschakelaar geeft inderdaad de boven beschreven bereiken aan. De witte cijfers behoren er niet op te zitten, ze komen overigens wel overeen met de aanduiding in de boven getoonde tabel. Geheel links onder de HET-switch, waarmee de BFO kan worden ingeschakeld.

De rode belettering betekent waarschijnlijk, Refurbished September 1953. Rechts de drie connectors voor de loop-antenne, Visual indicator en de T1154.

De loop-antenne.

De Left-Right-meter, die zich bij de maritieme uitvoering bij de tweede ontvanger in de stuurhut bevindt. Deze is aangesloten op een tweede R1155-ontvanger, type A die alleen voor navigatie-doeleinden is.

Op deze foto de schaal met zijn gekleurde bereiken die met de zender overéénkomen. U ziet ook dat de schaal afwijkt van de andere types ontvangers.

Overzicht linker zijde. De Increase Volume regelaar regelt, afhankelijk van de stand van de Masterswitch, de AF-volume-regeling of de RF/IF versterkings-regeling.

De knoppen voor de meter-balans, de Filter-schakelaar, hiermee wordt de afsnijdfrequentie 300 Hz, zodat de "Rumble" van de motoren minder storend werkt. Dan de meter-amplitude. Geheel rechts een gaatje, waar achter de afstem-C van de BFO kon worden geregeld.\

Overzicht van de rechter kant met Master-switch, positie 1: Operation, AVC uit, handbediening RF- en IF-versterkingsregeling. Pos. 2 : AVC aan, alleen AF volumeregeling , pos 3: Gebruikt om de balans van het richtingzoeker gedeelte te regelen, pos 4: Visual: deel van het DF-systeem en pos. 5: deel van DF-systeem (8 vormige richting-gevoeligheid.

De rechter bovenzijde met het afstemoog, de gevoeligheid van de L-R-meter en de Aurial Sense met  L  en  R   TURN TO LOUD. De schakelaar staat met een veer altijd in de middenpositie. Wanneer hij in de L of R gedrukt wordt, wordt het signaal van de vaste antenne opgeteld bij dat van de loop-antenne. Hiermee kun je vaststellen  welke van de twee richtingen (180 graden) de juiste is. Bij de juiste richting wordt het signaal "LOUDER" en bij de verkeerd  richting, juist zachter
Verder kan de switch-speed nog ingesteld worden, deze is normaal 80 Hz en in de LOW-positie 30 Hz.

Achteraanzicht van de ontvanger, uitleg hier van is uit de documentatie te verkrijgen.

. Bovenaanzicht, de deksel van de BFO ontbreekt.

De onderkant met front naar beneden.

Weer de onderkant, nu met achterzijde onder. De grote ontstorings-smoorsdpoelen ontbreken hier. Waarom ??

Rechter zijkant, de meeste originele condensatoren hebben de tand des tijds niet doorstaan en zijn vervangen door modernere exemplaren.

De brug, ofwel Wheelhouse, geheel rechts is de tweede ontanger, R.1155A. De L-R-meter staat er boven op.

Hier nogmaals de R1155A aan de rechter zijkant (Stuurboord) van de stuurhut. De navigator had ook verbinding met de radio-hut, die zich onder de stuurhut bevindt.

De radio-hut met VHF-zender en -ontvanger en de R.1155N met de T.1154N. Beide dus in een stalen kast uitgevoerd. Een paar kilo meer of minder op een schip maakt niet zo veel uit. In een vliegtuig natuurlijk wel en het kostbare aluminium moest natuurlijk gespaard worden voor de vliegtuigen.
De combinatie R.1155 en T.1154 was in een houten kast gebouwd, waar zich ook de antennestroom-meter bevond. Boven op de R.1155N staat het Link-board, voor de antennekeuze. Hier wordt een J-Switch dus niet gebruikt.

Het plug-board met uitleg.

Replica van Plugboard.

Nogmaals van de voorkant.

De verschillende antennesystemen aan boord van de schuit. met alle isolatoren en touwen!!

De complete installatie.

De zender die bij deze combinatie hoort wordt in een volgende fase bijgevoegd. Ik kan er niet goed bijkomen en wacht tot mijn zoon me helpt het zware geval uit de stelling te halen en naar mijn fotostudio op de bovenverdieping te tillen....... Dat krijg je wanneer je ouder wordt!

 

 

Flag Counter