Leader, Model LIM-870 Antenna Impedance Meter.

De Leader LIM-870 Antenne Impedantie Meter is een op een variabele condensator gebaseerde impedantie brug. De beide takken van de brug zijn met een enkelvoudige afstem-condensator ingesteld, de ander twee takken bestaan uit een referentieweerstand en de te meten antenne-impedantie.
De volgende zaken kunnen worden gemeten:

1) Stralingsweerstand en resonantie frequentie van een antenne.
2) De impedantie van een transmissielijn.
3) Ook kan ( bij benadering) de SWR en de antenne-input-impedantie van een ontvanger worden gemeten.

Al met al een nuttig instrument om je antenne te bekijken, vooral in samenspel met de dipmeter HD-1250 van Heathkit.

De meter. Deze is zo geconstrueerd dat een Dipmeter van de zelfde firma er onder geschoven kan worden.

Het principeschema. De input komt dus van een oscillator die afgestemd wordt op de te benutten frequentie. De twee helften van de afstemcondensator vormen de twee bovenste takken van de brug. De weerstand van 50 Ohm is de referentie .
Brugevenwicht bij Zx x XC1A = R1 * XC1B.

In de gebruiksaanwijzingstaat is een duidelijke uitleg over de werking, zie onderaan de pagina.

De logaritmische schaal van de impedantiemeter. van 0 tot ca 1 kiloOhm . De schaal van 1 tot 100, ja, ik weet niet wat je daar mee kunt doen.

Het bedieningspaneel. Boven de schakelaar om de batterijconditie te testen en de RF-versterker te voeden. Dan de meter, hiermee wordt het brug-evenwicht aangetoond en de staat van de batterij.

De aansluitklemmen, hier onder een wat makkelijker leesbare foto.

De schakelaar dient voor het overbruggen van de RF-versterker. Deze versterker is alleen nodig wanneer de brugspanningsbron (bv. een dipmeter) zo zwak is dat er bijna geen uitslag op de meter te zien is. Zonder deze versterker mag de input niet meer dan 0,5 Watt bedragen.

 

Om de batterij te plaatsen dient het huis uit elkaar te worden genomen. Vier schroefjes en je krijgt de bovenstaande uitstalling.

 

Bovenaanzicht, links het meetinstrument, dan de aan/uit-schakelaar, de batterij, afstem-C met daar boven de print met de HF-versterker. Geheel rechts de aansluitingen en de versterker aan/uit-schakelaar.

Op deze afbeelding zijn de twee helften van de afstem-C goed te zien. Links de 50 Ohm weerstand naar aarde. Een diode naar het knooppunt midden onder waar ook de de ander helft van de afstem-C dmv. een condensator verbonden is. Vanaf het knooppunt gaat het signaal verder via een HF-smoorspoeltje naar het meet instrument.

Zijaanzicht van het geheel.

De achterkant van de HF-versterker.

Op deze afbeelding is nog een deel van de componenten op de HF-versterkerprint te zien.

De heren Erwin Gijzen, PE2ER en Lukas Emmens, PA0LUK hebben de gebruiksaanwijzing herschreven en ook in het Nederlands vertaald, hier onder het resultaat:

Antenne Impedantie Meter LIM-870.pdf. (Nederlands)

Antenna Impedance Meter LIM-870.pdf. (Engels)

De Meter van Heathkit als pdf. (Engels)

 

 

 

 

Flag Counter