Component-codes van het Airministry

In Radio-bulletin van 1949, nr.1 januari, stond een artikeltje over gebruikte codes voor componenten van de Royal Air Force, of wel het Air Ministry. Het kan inderdaad wel eens te pas komen bij het grabbelen in je junkbox. Vaak zijn de componentwaarden niet meer te lezen en het codenummer nog wel.
Onderstaande tabel geeft een zeer klein deel van A-M-componenten. Bij een eerste check valt al een fout op, bij ref.nr. 677 staat 510 Ohm, dat moet 510.000 Ohm zijn. Verder heb ik het nog niet gecontroleerd. Wat wel opvalt is het feit dat de lijst afkomstig is van onderdelen uit een T1154 zender.
Overigens beginnen de codes met een een nummer en en een letter, dan een "/" dan een nummer. Wanneer ik me eens verveel zal ik de complete lijst van een T1154 en de R115 in een excel-sheet zetten.
Voorlopig alleen de mededeling dat condensatoren altijd met 10C/....  beginnen en vaste weerstanden met 10W/... Ik zal nog eens kijken of ik een lijst met de type aanduidingen kan vinden. Of misschien heeft iemand dat al eens gevonden....

De linkse rij begint dus met 10C/ en de rechtse met 10W/.


De nieuwe, net gedestileerde, lijst van de componenten uit de T1154 en R1155. Hopelijk heb ik minder fouten gemaakt de de heer C. D. Julius te Londen.....

De condensors

De Resistances.

De Switches. De titel is nog verkeerd, wordt gewijzigd.

De Chokes.

Other Components.

 

Voorlopig houden we het tot deze lijst.

Dit is in de lijst in pdf.

 

Flag Counter