De zender van de TCS-12 COL-52245

Natuurlijk hoort bij de ontvanger van de TCS12-installatie ook een zender en die heb ik nu dus ook. Het frequentie-bereik komt overeen met die van de ontvanger. De input bedraagt ongeveer 20 Watt bij AM-voice en 40 Watt bij CW. Het afgegeven vermogen aan de antenne is sterk afhankelijk van het type antenne.

Het apparaat zonder kast.

De voorkant met alle bedieningsorganen, meters en aansluitingen.

De aansluiting met de vleugelmoer is de antenne-aansluiting. Links daarvan de aansluiting van de antenne voor de ontvanger. Deze verbinding wordt geactiveerd wanneer de zender niet in gebruik is. Met de hedendaagse storingen op de HF-frequenties is het waarschijnlijk handiger om de ontvanger met een aparte ontvangst-antenne te voorzien, met bv. een magnetische loop of een actieve antenne zoals de "Mini-whip". De zender kan dan aangesloten worden op een draad of tuner waar mee het hoogste zend-rendement gehaald kan worden maar die voor ontvangst te veel storing oppikt. Met "Coupling" wordt de mate van koppeling van PA naar de antenne-loading geregeld. Het is een variometer-achtige constructie, Dan daarnaast de "Antenne Current-meter" die in serie met de aarding van de antenne-aanpassings-kring is geschakeld. Met de "Plate-tuning" wordt de tankkring afgestemd en de "Antenne-Loading" is een rolspoel in het antenne-aanpassings-circuit.
Verder is nog de "Band-switch" te zien voor de keuze van de band.

Op het kaartje aan de bovenkant kunnen de waarden van instelling worden genoteerd. Rechts de afstemming van de Master-Oscillator. Onder het type-plaatje en de de band-switch.

De afstemschaal van de Master-Oscillator.

Met de schakelaar " Ant. Cond F" kan C121 in serie of parallel aan de antenne-uitgang worden geschakeld. Verder de meter "Plate Current" waarmee de dip van de anodestroom van de eindtrap bij juiste afstemming kan worden bekeken. Rechts nog de Power-connector en de Power ON/OFF switch, waarmee de PSU wordt in- of uitgeschakeld.

Hier nog een blik op de Antenne-current-meter, een thermo-koppel-instrument gemaakt door de firma SANGAMO, bekend om zijn goede condensatoren.

De bedienings-knop van de rolspoel.

De anodestroom-meter (Merk Weston) van de HF-eindtrap. De rode steepjes geven de maximale stroom bij voice en cw aan.

Nogmaals de aan/uit-schakelaar, de Emission-schakelaar, keuze CW of Voice. Dan de Oscillator selector, Master-Oscillator, MO-test en de keuze uit een van de vier kristal-frequenties. In de stand MO-test worden alleen de MO en Buffer-doubler van spanning voorzien, dus de PA niet. Hiermee kan dan de "Netting" uitgevoerd worden. Tot slot, de jack voor Microfoon of Key. De microfoon dient een kool-type te zijn.

Het type-plaatje, deze zender is dus door Collins ontworpen en gemaakt.

Nogmaals een beeld van de notitie-plaat van de instellingen. Overigens bevinden zich hier achter geen gaten voor de instelling van de oscillatorspoelen zoals bij de ontvanger.

Het rechter aanzicht met het oscillatorblok en de tandwielen voor de afstemming.

De achterkant, deze is wel interessant, zie volgende afbeelding.

De beveiligings micro-switch die voorkomen moet dat de hoogspanning ingeschakeld kan worden bij een verwijderde kast.

De linker-kant met achter twee 1625's ( 807 met 12 Volt gloeispanning). De achterste is één van de modulatorbuizen en de andere is één van de HF-eindtrap.
De spoel die zo scheef in de hoek hangt is de vario-meter om de tank-kring aan de rolspoel van de "Antenna-loading" te koppelen. De afstem-C is voor het afstemmen van de tank-kring.

Bovenaanzicht. Links achter de beide modulator-buizen, daarvoor de twee HF-eindtrap-buizen.  Rechts de modulatie-trafo en weer rechts daarvan, de plaats voor de vier kristallen van de kristal-oscillator. Verder zijn de variometer en de MO-afstem-C goed te zien. Overigens is de afstem-condensator van de zelfde constructie als die van de ontvanger. Boven het afstem-gedeelte de drie buizen van de stuurtrap, de Master-oscillator, de kristal-oscillator-buis en de doubler/buffer.

Hier nog wat meer details van de antenne-aanpassing.

De vier 1625's  waarbij de anode-aansluitingen van de HF-eindtrap voorzien zijn van HF-smoorspoeltjes ter voorkoming van parasitair oscilleren. T 102, de modulatietrafo is ook goed te herkennen aan zijn roodgekleurde typeplaat..

Nogmaals het afstem-gedeelte.

De stuurtrap, de buizen, allen 12A6, van links naar rechts, V103, de doubler/buffer, V102, de kristal-oscillator en V 101 de Master-oscillator,

De onderkant met nette kabelbomen van goed draad.

Links de keuzeschakelaar van de Oscillator-selector-switch.

Rechts boven, R118, de kathode weerstand van de modulatorbuizen, hier over ontstaat ook de voedingsspanning van de kool-microfoon. Daar-onder R119, de schermrooster-weerstand van de Modulator, die kan overbrugd worden met een strip om de instelling van de trap te wijzigen.

Op deze afbeelding nog een blik op de rolspoel.

Voor de restaurateurs:

Het instruction-book: 4024-Instructionbook Collins

NAVSHIPS -95322

poor_mans_TCS

TCS-13

TCS-Transmitter-Receiver-assembly-oct-1958