Mounting-Rack MT-71/ARC-5

Omdat er al enkele mountings met smart lagen te wachten op een actief leven, ben ik begonnen een bruikbare, goed werkende ARC-5 combinatie te maken.
In 2018 heb ik twee mountings aangeschaft, de MT-71 voor de montage van twee zenders en de MT-65 met mountingbasel MT-64 voor drie ontvangers.
De mountingbase voor de MT-71, de MT-70 staat nog op mijn verlanglijst, evenals de rest (90%) van de totale ARC-5 installatie. Maar er moet natuurlijk ook wat te wensen overblijven.

In de loop der tijd had ik ook al twee zenders aangeschaft, een T-19/ARC-5 en een T21-21/ARC-5. De eerste met een bereik van 3 tot 4 MHz en de tweede van 5,3 tot 7 MHz.

Het tweetal op de mounting geinstalleerd.

De vorige eigenaar van de T-21 had er een mix van een T21 en een BC-458-A van gemaakt. Jammer genoeg was de zaak met enige fouten in elkaar gezet en was een simpele ombouw niet mogelijk. Een radicale aanpak, volledige sloop en weder-opbouw van de oscillator en gedeelte van de PA was nodig.

Vooraanzicht van de beide zenders. de rechtse haalt voorbij de 7 MC-markering nog net de complete 40 meterband. Maar ook de 60 meterband is beschikbaar.

Op de voorkant van de mounting zijn de bevestigings-schroeven voor de zenders te zien. maar ook twee drie-standen-schakelaars met het opschrift "Test" -- "Key". Ik heb geprobeerd deze naar tekening te bedraden, maar ik begrijp hier helemaal niets van. Op de schema's wordt een driepolige schakelaar die gelijktijdig alle drie polen aan aarde legt getoond, in het rack zelf zijn twee wissel-schakelaars gemonteerd (Origineel) Kom daar maar eens uit, ik niet in elk geval.....

Het grote afstemwiel van de T19 met tuning-instructions.

Het zelfde van de T-21.

De zijkant van de opstelling.

Een echte MT-71/ARC-5.

De achterkant met twee chassisdelen voor de aansluiting van de Modulator MD-7/ARC-5 en voor de Antenna Relay Unit RE-2/ARC-5.
Rechts is een dikke kabel te zien, dit is de tijdelijke verbinding met de modulator bij gebrek aan passende connectors. Deze zijn in bestelling en komen hopelijk in mei 2019 aan. Normaal gesproken zit in het gat waar de kabel nu uit komt een acceptable, J-56 voor het aansluiten van een meter voor de indicatie van de antennestroom.

Een blik op de twee acceptables J-60 en J-71.

Om de zenders, die ik nog nooit had gebruikt, te testen moest ook de sturing van de modulator worden gemaakt en de modulator zelf worden gerepareerd, dat ziet U in een volgende fase.

Wordt vervolgd.