ARC-3

De radioset AN/ARC-3 is een vliegtuig-zender en -ontvanger ten behoeve van de communicatie van vliegtuig tot vliegtuig en van vliegtuig naar grond. Het betreft een naoorlogs produkt dat tot in de zestiger jaren werd gebruikt.De zender en ontvanger kunnen voor 8 frequenties vooringesteld worden. De frequenties worden bepaald door de bijbehorende kristallen. Het frequentiebereik loopt van 100.08 MHz tot en met 155.88 MHz. De kanalen liggen 160 kHz uit elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van amplitudemodulatie. De eindbuis en de stuurbuis in de zender zijn 832's, de modulatie wordt door twee 6L6 verzorgd. De output van de zender bedroeg ca. 8 Watts en dat bij 28 Volt en 12 Amp.(ca. 340 Watt input), een duidelijk hoog-rendementsapparaat.......

DE ZENDER

De tekening uit het manual van de zender T-67B/ARC-3

Het typeplaatje

Vooraanzicht met de plaats voor de kristallen

De sockets voor de kristallen, er kunnen twee types worden gebruikt.

Boven de eindtrap met de stuurtrap, onderste deel de modulator.

Hier nog een keer de modulator met 6L6-en een 6J5.

De afstemming van de stuurtrap.

Een kompleet overzicht van de onderzijde.

Mooie mechaniekjes voor de afstemming.

Hier nog zoiets fraais.

 

DE ONTVANGER

De ontvanger, R-77A/ARC-3

Ook hier een typeplaatje.

De voorkant.

De plek voor de acht kristallen.

Bovenaanzicht, links ingangstrappen en rechts IF en LF.

Stukje VHF

Een machtige afstemcondensator.

Er is nog niet gespit in het apparaat, hij doet het ook nog niet.

 

DE VOEDING

De unit met de beide dynamotors.

Typeplaatje van de hoogspanningsdynamotor.

De DY-21, goed voor 410 Volt en 325 mA.

De voet van de dynamotor.

 

DE BEDIENING

Afstandsbediening

De echte

Aansluiting voor microfoon en telefoon.

 

MEETAPPARATUUR

Deze meter behoort ook bij de set.

DE COMPLETE SET

En zo hoort het allemaal aan elkaar te hangen, zie maar eens aan de connectors te komen.........