Wireless Set 22 ( ZA 11964 )

Wireless Set No. 22 ( ZA 11964 )

De WS-22 werd gebruikt als "general purpose" zender-ontvanger met laag vermogen. Het toestel heeft twee communicatiemethodes, radiotelefonie en CW. Verder kan de set als "manpack" worden gedragen, op een soort karretje worden gemonteerd of, hoofdzakelijk, in voertuigen worden ingezet. Ook bestaat er een draagset voor op ezels. Het frequentiegebied bestrijkt 2 - 8 Mc, verdeeld in twee gebieden, 2 - 4,5 Mc en 4,5 - 8 Mc.

De ontvanger is een normale 7 buis superheterodyne, met een HF-trap, een aparte lokale oscillator, mengtrap, twee MF-trappen op 465 kc, diode detector en een LF-eindtrap. Er is een BFO aanwezig voor de ontvangst van ongedempte telegrafie. De gevoeligheid bedraagt 3 microvolt voor 10 mW output en signaal/ruisverhouding van 15 db.

De zender bestaat uit een oscillator met frequentie verdubbeling, een drive-limiter en een eindtrap met drie parallel geschakelde eindbuizen. Voor de modulator worden twee ontvangerbuizen gebruikt. De set is ondergebracht in een stalen behuizing met een aparte vibrator power-unit. Er wordt verder van een dynamische- hoofdtelefoon en -microfoon gebruik gemaakt. Als antennes kunnen een 12 ft. staaf ( mobiel bedrijf), 34 ft. staaf ( statisch bedrijf) of 140 ft. draad worden gebruikt.

De afstanden die kunnen worden overbrugd bedragen : 10 mijlen in R/T, 20 mijlen in CW met 12 ft. staaf en met de 34 ft staaf ongeveer het dubbele bereik. De stroom opname bedraagt, afhankelijk van het gebruik, tussen 2,2 en 4,6 A. bij 12 V.

Voor meer info over de set, zie de boeken van Louis Meulstee of bezoek zijn website "Wireless for the Warrior": De informatie die op deze pagina's gegeven wordt bestaat hoofdzakelijk uit afbeeldingen en korte beschrijvingen. Een website met heel veel afbeeldingen staat onder deze link : Wireless Set No 22 & Accessories.

De set zoals die bij mij op de plank staat.

Op onderstaande afbeelding, het complete station.

 

De WS-22.

Front-panel-view.

De zender-ontvanger.

De beide schalen van de afstemming en verdere bediening.

Knop van de rolspoel en meter voor diverse indicaties.

Typeplaatje met serienummer.

Het complete blokschema staat onder afgebeeld:

Het blokschema voor de functie ontvangen:

Blokschema voor de functie zenden:

De buizenbezetting:

Schema ref.nr. Type Functie
     
V1A ARP 12 HF-versterker
V1B ARP 12 Mengtrap
V1C ARP 12 Local oscillator
V1D ARP 12 1. MF-trap
V1E ARP 12 2. MF-trap, en modulator-voorversterker
V2A AR 8 Diode, ontv. detector. Triode zender modulator
V3A CV 65 Ontvanger-output, zender sidetone versterker en AMC versterker
V2B AR 8 BFO
V4A ARP 34 Master oscillator en frequentieverdubbelaar
V5A ARDD 5 Automatische modulatiesturing en drivelimiter
V6A VT 52 Zender-eindtrap
V6B VT 52 Zender-eindtrap
V6C VT 52 Zender-eindtrap

 

Bovenaanzicht.

HF-trap, Oscillator en Mengtrap

Linker zijkant met rolspoel.

De rolspoel met antennestroom-meter

De onderzijde.

Detail van de bedrading, een deel van de gele draden is al vervangen en de rest is nodig aan vervanging toe, zie de afgebrokkelde isolatie aan de linker kant.

De kast van de set. Lekker voor op je rug.

De vibrator power-unit, met HET horloge.

Het front van de Power Supply Unit.

Detail van horloge en aansluitpluggen.

Het binnenwerk van de unit.

Een detail van de zekering, het draadje tussen de beide koperen strips is de zekering. Het klosje draad, rechts daarvan, is reserve zekering draad.

De zijkant met de nog niet weer ingeblikte vibrator.

De onderkant van de powersupply-unit.

Antenne-instellinggegevens op de kast van het PSU.

Idem.

De mounting, met een snelmount-systeem, heel wat eenvoudiger als bij de WS-19.

Zo ziet het geheel er gemount uit.

De veer met haak.

De andere kant met de beugel waarop een soort kussen bevestigd wordt.

De remote control-unit F No. 2. Nr 1, de "nearby" ontbreekt nog.

Zichtbaar en voelbaar No. 2

De moderne snelsluiting aan de achterkant, die je ook tegenkomt bij de nieuwere "Larkspur"-apparaten.

De voorzijde met deksel en uitgeschoven seinsleutel.

Het schema.

De handleiding.

Seinsleutel.

Adjustment-lampje.

Microfoon No. 8.

Satchel Signals No. 1

Aerial Base No. 11.

Insulator, W.T. , B

 

De bovenzijdevan CASE SPARE VALVES No. 4G.

Type Z.A. 22935, voor zowel de WS19 als de WS22.

Hier moeten ze in. Maar welke en waar ????

Het binnenwerk.

Onder in de doos passen ook nog drie buizen of de trillers ?

Hieronder enige beelden uit het originele "W.S. No. 22" Working Instructions boekwerk. Dit is PART 1, ik ben benieuwd naar een PART 2, wie weet hier iets van????

De voorkant.

De straf bij het herafstemmen na "netting".

 

De complete set.

Hier nogmaals de set, de remote-controls zijn niet te zien. Je had in ieder geval drie man nodig om het geheel te transporteren.

Het frontpaneel met de bedienings-functies.

De werking van de "A-sender-receiver" op een heel engelse tekenwijze.

Het zelfde, maar nu van alleen de ontvanger.

Het inwendige van de WS-22.

De instructie voor het "netten".

Een nuttig papier, de instellingen voor verschillende antenne-lengtes.

Hier nog een link naar een site met de WS-22 Accessories.

Voor Jan v.d. R. te A. , de bevestigings-details van de set op het rack.

Enige handige documenten bij de reparatie van de WS-22: