Air Ministry Transmitter T.1154 L

De T.1154L is de zender die bij de R.1155 L en N hoort.. De reden hier voor is het aangepaste frequentiebereik in verband met de maritime omstandigheden waarbij deze combinatie gebruikt werd..

In deze schuit was al dat moois opgeborgen.

Zo op het eerste gezicht verschilt de zender niet veel van de andere types.

Maar er zijn wel degelijk verschillen. De meest in het oog springende is de groep van drie blauwe knoppen van de tank-kring..

De verschillen, zie de rechts bijgeplaatste afbeelding. Met veel pijn en moeite hebben ze een tweede schakelaar en de blauwe knop van de variometer kunnen plaatsen.

Links onder de schakelaar S3 voor antenneaftakkingen op de tank-spoel en daar boven de schakelaar S9 voor de anode-taps op deze spoel. De ronde blauwe knop is voor de bediening van de variometer. De afstem-C van de tankkring van het blauwe bereik van 1,5 to t 3 MHz is vervangen door de variometer.

De T.1154L met REF No. 10D/1455 en een serienummer 005779.

Het bordje waarop de vooringestelde frequenties worden genoteerd.

De bereikschakelaar, bij de andere types is het blauwe bereik altijd met de hoogste frequenties, hier dus niet. Daar waren wel zeer praktische redenen voor.

Het rode bereik komt overeen met het bereik op alle andere zenders, dus daar aan werd niets veranderd.

Het blauwe bereik .2A van de T.1154L, van 1,5 tot 3.00 MC/s.

Het totale overzicht van alle uitvoeringen van de T1154 familie.

Het hart van de zender, links de twee VT105 of ML6, de oscillator en modulator. Rechts de twee VT104 of PT15's. Dat zijn degelijke buizen die tegen een electrisch en mechanisch stootje kunnen. Dat moest ook wel in de omgevingen waarin ze gebruikt werden.

De beide meters, waarbij de linkse de anodestroom meet en de rechtse alleen gebruikt wordt voor de lange golf (gele bereik).  De zekering zit in de min-leiding van de hoogspanning, dus als je zorgt dat de zender en de voedingen allemaal goed met elkaar in verbinding staan (aarding) dan is dat redelijk ongevaarlijk wanneer er eens een zekering gewisseld moet worden. In de eerste versies van de T1154 zat de zekering in de plus leiding van de 1200 Volt, dat was toch wat vervelender.

De achterkant van het toestel, op de volgende foto's worden de details weer gegeven.

De centrale verwarming van de zender. Aangezien de voeding maar uit twee spanningen bestaat, 6 Volt voor gloeistroom en zend/ontvang-relais en 1200 Volt voor de rest, worden de verschillende spanningen voor bv. schermroosters , modulator en oscillator verkregen door spanningsdelers. Het spreekt voor zich dat het grootste deel van de energie die in de zender wordt gestopt niet op de antenne terecht komt, maar in warmte wordt omgezet.

Het achterste dek van de mode-schakelaar met daar boven het keuze-plankje voor dynamische- of koolmicrofoon. Zo hier en daar zijn wat componenten vervangen door modernere.

De achterkant van de variometer en tankspoel-combinatie voor de langer golf ( Bereik geel). Aan beide kanten bevinden zich schakelaars waar mee de anode en antenne taps gekozen kunnen worden.

Een blik op de aansluitingen van het zend/ontvang-relais, een uitgebreide uitleg van de werking ziet in de pagina's van de andere T.1154's. De twee contacten rechts boven zijn van de golfbereikschakelaar die in de T.1154L beduidend solider is uitgevoerd dan in de andere zender-types.

De shunt-weerstanden van de anodestroom-meter, aan de hand van de bereikschakelaar werden deze geschakeld. Je moet dan voor sommige bereiken de meter anders aflezen. Voor de T.1154L alleen voor het lange golf bereik.

Boven, rechts bevindt zich de oscillatorspoel voor het lange-golfgebied, daar achter is de afstemcondensator gemonteerd.

De rechter zijkant, ik heb de zender maar op z'n buik gelegd om de foto wat beter te kunnen nemen.

De tankspoel van het blauwe gebied, 1,5 to 3,0 MHz. Binnen in draait de variometer, een listige oplossing.

Een gedeelte van de schakelcontacten  van de Zend/ontvangschakelaar. De contacten zijn per stuk af te snellen. Sommige verbindingen wil je soms wat voorrang(tijd) geven bij het omschakelen.

De grote keuze-schakelaar voor de antennetaps van de lange golf. Aan de andere kant zit een soortgelijk exemplaar waarmee de anode-taps gekozen kunnen worden. Het is niet raadzaam met ingedrukte seinsleutel deze schakelaars te bedienen, de vlambogen vliegen over de contacten.

De linker zijkant met de drie afstem-condensatoren voor de oscillatorafstemming.

Hier ziet u de bovenkant, links de oscillator-zijde, midden de buizen en rechts de tank-kring-kant.

De tankspoel-variometer-combinatie voor bereik Blauw. In de uitsparing is het draaiende deel van de variometer te zien.

De plek waar je beter niet aan kunt komen, de anodes van de eindbuizen met de HF-smoorspoel en koppelcondensator. De buizen zijn er, zelfs in deze toestand lastig uit te peuteren, laat staan door het luik boven in de kast.

Horizontaal in het midden de contacten van de bereikschakelaar.

Het vereenvoudigde schema van de "L"-uitvoering.

Op dit schema is te zien hoe de tankkring voor het bereik 2A is opgebouwd.

Het complete schema van de T.1154L.  Door op de afbeeldingen te klikken verschijnt een vergroting in een apart venster.

Voor meer documentatie dient u de pagina van de ander T1154-types te bezoeken.

 

 

Flag Counter