De Fullerphone

Aangestoken door het enthousiaste verhaal van Louis Meulstee op zijn website over de Fullerphone en het feit dat ik er vroeger ook een heb gehad( gesloopt natuurlijk) , heb ik al geruime tijd naar zo'n geval uitgekeken. Eindelijk heb ik twee exemplaren MK IV gevonden. Ze waren in zeer slechte staat en het eerste exemplaar heb ik weer wat opgeknapt.

De twee Fullerphones. De linkse is gerestaureerd, de rechtse krijgt nog een opknapbeurt.

 

Een plaatje van de werking van het geheel. Voor de details ervan verwijs ik naar bovengenoemde website van Louis Meulstee..

Een MK IV van 1939. Met de "Pull on"-schakelaar worden de beide 1,5 Volts batterijen met het circuit verbonden. Door L1 en L2 met elkaar te verbinden en een laagohmige hoofdtelefoon in een van de "Phones"-gaten aan te sluiten, kan de buzzer ingesteld worden. Eerst beide knoppen geheel in draaien, daarna zes slagen los draaien. De chopper moet nu zo gedraaid worden dat bij het indrukken van de sleutel een klik wordt gehoord. Wanneer dat het geval is moet de buzzer zo ingesteld worden dat er een duidelijke pieptoon van om en nabij de 500 Hz. gehoord wordt. Bij het indrukken van de sleutel moet deze toon heel hard uit de hoofdtelefoon komen. Met een beetje gevoel worden beide knoppen zodanig ingesteld dat de toon goed is en de buzzer/chopper goed start bij het aanzetten van de Fullerphone. Let op dat zowel bij zenden als ontvangen de buzzer in bedrijf moet zijn. Met de schakelaar A-B en de potentiometer kan een DC-spanning in serie met de inkomende lijn geschakeld worden. Dit dient er voor om storende gelijkspanningscomponenten op de lijn te compenseren. In de neutrale stand van de schakelaar wordt de lijn direkt verbonden met de set. In de stand A of B wordt de tweede batterij ingeschakeld en afhankelijk van de stand A of B een positieve of negatieve spanning op de potmeter gezet, die op zijn beurt deze spanning in serie met de inkomende L1 lijn en de set schakelt.

Het front van de telefoon.

En nog wat meer detail.

De seinsleutel met normale werking, sleutel ingedrukt, voorste kontakt gesloten. Sleutel op, achterste kontakt gesloten.

De tweede, niet gerestaureerde set.

Dit is een uitvoering met een "inverse" key. Bij sleutel op, is het voorste kontakt gesloten en bij sleutel neer, het achterste.

De buzzer/chopper, met de drie kontakten.

Links deBuzzer-knop en rechts de Chopper .

Voor de Fullerphones dient de BUZZER "F" MK II te worden gebruikt. De buzzers uit andere telefoontoestellen, met 6 aansluitingen werken niet.

Met geopende batterijdeksel.

De aanwijzingen in het batterijdekseltje.

Het schema van de MK IV.

Het schema van de MK IV* en MK V. De componenten C4, C5, C6, C7, R1 en R2, vormen een RF-filter.

 

Hieronder een aantal afbeeldingen van het slechtste exemplaar voor de restauratie.

Zo ziet de kast er uit. Het alluminium komt overal doorheen. Verder is de kast verbogen. Waar ben ik aan begonnen?

 

De kant waar de seinsleutel zat, die in drie stukken was gebroken.

Dat ziet dus zo uit.

De details van de sleutel.

Dit is wat er nu al losgemaakt kon worden. De rest van de schroeven zit behoorlijk vast. Eerst wat laten weken.

Om het geheel weer op te knappen moeten alle onderdelen verwijderd worden.

De bedraing aan de onderkant. Ik denk dat de condensatoren vervangen moeten worden.

De bedrading van achteren gezien.