De AVO 8 MK1(?) Universeelmeter

Ooit heb ik met deze, uiterst robuuste en nauwkeurige meter gewerkt. Ik meen dat het tijdens mijn studie aan de MTS in Hengelo was. Het is een zwaar instrument dat in liggende positie dient te worden gebruikt.

De afmetingen van de meter zijn 170 x 200 x 115 mm en het apparaat werd gemaakt door de firma AVO Ltd. te Londen. De naam AVO staat trouwens voor Ampère Volt Ohm.

Vooraanzicht met de twee bereikschakelaars, bij DC-metingen dient de rechter knop op DC te worden gezet en met de linker kan dan het bereik ingesteld worden, waarbij 50 microAmpere de gevoeligste stand is. Voor weerstandmeting moet deze knop op Resistance gezet worden en voor AC-metingen op AC, waarbij met de rechter knop de bereiken gekozen kunnen worden.

Het eigenlijke instrument. Een kniesoor zal opmerken dat de resistance-schaal boven, op de verkeerde plek zit. Voor het nauwkeurig aflezen van spanningen en stromen zou de daarbij behorende schaal daar moeten zitten. Weerstanden hoeven niet zo nauwkeurig te worden uitgelezen. Ik denk dat het niets uitmaakt en dat je meer gediend bent met de keuze van de verschillende meetbereiken die de maker bedacht heeft en dat is in dit geval uitstekend gedaan. Door de Ohm-schaal boven in te plaatsen is die door zijn logaritmische schaal ook nog redelijk goed af te lezen.

De achterkant met een uitgebreide beschrijving hoe het instrument te hanteren.

De bovenkant met een deksel waaronder de batterijen zich bevinden. Dat is een batterij van 1,5 Volt en een van 15 Volt. Dat laatste is lastig, want dat soort batterijen is er bijna niet meer. Dus moet je daar zelf wat voor maken. Verder zijn op de deksel een paar sleuven waar je waarschijnlijk meetpennen kunt plaatsen. Met de metalen knop kunnen die vast gezet worden.

Een blik in de batterijhouder, links 1,5 V en rechts 15 V.

Onderaanzicht met type-plaatje.

En wat staat daar op, AMROH. Jawel, Amroh vertegenwoordigde AVO. Dit instrument is bij het DELM in Rhenen in gebruik geweest.

Zo ziet de kast er van binnen uit wanneer de meter is verwijderd. Onder is wat vet gesmeerd om eventuele kleine deeltjes op te vangen zodat die niet in het draaispoelinstrument terecht komen.

De kast op de kop. Nu zijn ook de serie weerstanden voor het 2500 Volt-bereik te zien. De lipjes zijn voor het kontact met de meter.

Het binnenwerk met meter van achter gezien.

Op deze foto is de draaispoelmeter verwijderd.

De achterkant van het instrument, 9 April 1970 is er nog een stempel van de Koninklijke Luchtmacht DELM op gezet.

Blik op de zijkant. Uit het nummer is geen jaartal te ontcijferen.

De onderkant met de shubtweerstanden voor de stroommeting.

De meterbeveiliging, een stukje precisiewerk van een horlogemaker. De beveiliging wordt geactiveerd wanneer de draaispoel te hard naar de linker of rechter kant uit slaat. Heel ingenieus stukje werk.

De linker kant.

Rechts.

Het schema.

En hier nog wat documentatie in pdf, opgescharreld op het internet.

AVO-8 Manual

AVO-8 Maintenance MK1 en MK2

AVO-8 MK2 user-manual.

Een Nederlandstalige handleiding.

Verder een website waar de gehele AVO-8 wordt gerestaureerd: Vintage AVO Meter No.8 Hack