9740 WW-II Tsjechische militaire seinsleutel

9740 WW-II Tsjechische militaire seinsleutel.

Deze ongewone sleutel heeft een dekselsluiting met een verbreekschakelaar bij geopende deksel. Het omhoogbewegen van de knop werkt als kortsluiting en kan een zender omschakelen naar de stand "ontvangen".

PŘÍJEM betekent "Ontvangst". Toch makkelijk zo'n Google-vertaler.

VYSÍ'LÁNÍ betekent "omroepactiviteiten" of wel de zendstand

Voor een ding uit de tweede wereldoorlog ziet hij er wel erg nieuw uit. Misschien oude voorraad.

Binnenwerk.

Kontakt-instelling.

Om de deksel te openen moet de knop met de ribbeltjes ingedrukt worden, doe je dat niet en probeer je met geweld de deksel te openen, dan
gaat de seinsleutel onherroepelijk stuk.