Philips BXR Mobilofoon type 8RR600

Bij het doorspitten van fotobestanden kwam ik nog materiaal tegen van deze Philips zender/ontvanger. De foto's zijn gemaakt in een tijd dat ik nog niet echt uitgerust was met de juiste fotografieuitrusting. Dus, de kwaliteit is wat minder. Ik heb het apparaat inmiddels gesloopt, niemand wilde er wat mee, ik ook niet....
Hij is ook nooit op de website gekomen, waarom weet ik niet. Ik zal het met bestaand materiaal goed maken.

Deze zend-ontvanginstallatie kan voor het frequentiegbied 70 -- 87,5 MHz als voor 156 -- 174 MHz worden gebruikt. Er bestaan twee types, één met 4 kristal-kanalen en de ander met acht stuks.
Verder bestaan er twee uitvoeringen voor het gebruik, mobiel gebruik, geschikt voor spanningen van 6, 12 of 24 Volt DC en de stationaire met een voedingsspanning van 220 Volt AC.
Op onderstaande overzichten de beide configuraties:

De mobiele samenstelling.

Op deze afbeelding de basis-uitvoering met boven op de transceiver de voedingsunit die voor spanningen tussen 110 tot en met 220 Volt AC geschikt is. De antenne is een groundplane die ook geschikt is om op een hoge mast te zetten.

\

De bedieningsunit, deze wijkt wat af van de bovengenoemde installatie.

De achterkant met nog eens vier aansluitpluggen.

De voedingsunit, het blokje bevat de spanningskeuze instellingen. De connector links daar van verbindt deze unit met de eigenlijke zender/ontvanger.

Een blik op het binnenwerk. De dynamotor zorgt voor de hoogspanning van de zender, 240 Volt DC bij 300 mA. In het afgeschermde blok bevindt zich een triller-omvormer die 180 Volt levert voor de ontvanger.

De dynamotor die 11 Ampere bij 11 Volt bij volle belasting opslobbert. De hoogspanning bedraagt 250 Volt bij max.300 mA.

De aansluitingen van de transceiver, het lege gat zal wel voor een droogpatroon zijn.

De inhoud van de kast. Philips hield van goede afschermingen, en terecht!!

Als je alle roosters verwijdert blijft er dit over. Een heel mooi gebouwd toestel, links de kristallenafdeling, midden boven de ontvanger, daar onder de zender en links de bediening met meerdere relais. De zender wordt overigens fase-gemoduleerd ( F3 ).

De eindbuis in de zender, een QQE06/40, normaal goed voor minstens 40 Watt en bij zendamateurs voor hun twee meterzender destijds zeker het dubbele. Maar de voedingsspanning van 250 Volt zorgt voor een zeer nette behandeling van deze buis. In het lage frequentiegebied wordt er 15 - 20 Watt HF geleverd en in het hoge gebied maximaal 15 Watt. De sturing wordt door EL91's verzorgd. De eindtrap is zo te zien geduur- en geschokproefd. De zender bevat in totaal 14 buizen, de ontvanger maar 13 buizen.

De kristallen met links de oscillator/tripler en nog een tripler. In het midden een stappenmotor die de verschillende kristallen op de juiste wijze met de oscillator verbindt. Links de ontvangkristallen die een grondfrequentie van rond 8, 5 MHz hebben. De zender wordt met kristallen gestuurd met frequenties rond de 2,5 MHz.

Linksboven de voorinstellingen voor de diverse functies en rechts een hele batterij relais voor allerlei doeleinden.

En nogmaals een totaal-overzicht. Tot mijn spijt heb ik geen foto van de onderzijde, slordig!

Om alles op de juiste wijze met elkaar te verbinden heb je nog wat meeraderige kabels nodig.

Mocht er belangstelling zijn voor de documentatie, dan zie ik dat graag via de mail. mailbox van PA3ESY

 

Flag Counter