Philips autoradio model NX344V 1954

De NX344V, een autoradio voor alleen de middengolf. Er bestaat ook een versie die twee golfbereiken heeft, MG en LG,
die heeft de toevoeging 10, dus de NX 344V10.

Het toestel is op deze foto niet voorzien van de ca. 50 boutjes waarmee de deksel is vastgemaakt aan het apparaat zelf.

De schaal met een bereik van 186 - 585 meter, dat komt overeen met 1613 - 513 kHz.

De onderkant met de kroonsteen voor het aansluiten van de luidspreker die een impedantie van 5 Ohm hoort te hebben, bv. de AF7308, 7309 of 7310.

Dit zijn de types AF....

AF7310.

Binnenwerk AF7310.

De AF7310, zoals deze onder de radio bevestigd kan worden wanneer er geen andere plek onder het dashboard is.

Bij mijn radio werd deze luidspreker gebruikt.

Een AD3510, waarschijnlijk een wat recenter exemplaar.

De rechterzijkant met typeplaatje en voedingskabel.

Typeplaat met serienummer.

De grote, zwarte teerknollen heb ik vervangen door deze, wat nieuwere condensatoren. De oude waren zo slecht dat ze zodanig warm
werden dat het teer smolt.
De eindbuis, EL42 is hiergemonteerd boven de triller. Dit geheel bevindt zich aan de achterkant van het toestel.

De rechter zijkant met de voedingstrafo.

Links, met triller, smoorspoel en afstem-mechaniek.

De gehele bovenzijde., boven het HF-gedeelte en onder eindtrap met voeding.

De HF- en MF-trap met detector en eerste LF-versterker. vlnr. EAF42, EF41 en ECH42..

Voeding en eindtrap. Deze radio is geschikt voor 12 Volt met min aan chassis.

Ook in Frankrijk werd reclame gemaakt voor dit, zeer gevoelige, toestel. Philips maakte toch wel heel goede producten.

Voor de liefhebbers, een pdf van de "Technische Documentatie".