Philips 655A

De 655A werd in 1940-1941 gebouwd en is, gezien het aantal componenten waarmee hij gebouwd is, een geweldig goede ontvanger. Een poosje geleden van zolder gehaald om bij een tentoonstelling van oa. een oude radiowerkplaats als slachtoffer te dienen. Bij het demonstreren van de ontvanger kwam er al weer zo veel geluid uit, dat ik overwoog die dan maar echt te gaan repareren.

Het is een toestel met drie frequentiebereiken, LG, MG en KG .

De buizenbezetting:

ECH3 Mengtrap en oscillator
EF9 MF-versterker
EBL1 Detector en LF-versterker
AZ1 Gelijkrichter

De middenfrequentie bedraagt 128 kHz, vandaar dat in het ingangscircuit een dubbele preselectie is toegepast (die overigens uitermate goed werkt) om de spiegelfrequenties wat weg te werken. Het is trouwens verbazingwekkend dat met één LF versterkerbuis, de EBL1, zo veel geluid uit de luidspreker komt.

 

Het radiotoestel met brandende schaalverlichtings lampjes. Met een schakelaar aan de linker zijde kan het apparaat in een soort spaarstand gezet worden. De schaalverlichting gaat uit en tussen de nul van de voedingstrafo wordt een weerstand van ca. 4 kOhm naar aarde geschakeld. Hierdoor neemt de radio ca. 11 watt minder op, van 48 W naar 37 W. Tel uit je winst!

Dit is de situatie in spaarstand, geen schaalverlichting dus.

De schaal is gemonteerd op een goudkleurige achtergrond.

Het glas op de scanner gelegd voor een betere copie, zelfs Jaarsveld en Basel-Bern staan er op.

De rechterkant met de golf-schakelaar.

De linkerzijde met de toonregelaar (onder) en de spaarstand-schakelaar.

Een blik op het binnenwerk.

Rechts boven, d e serieweerstanden van de spaarschakeling.

Zoals gebruikelijk, het typeplaatje.

De radio zonder kast. De blauwe elco is door de vorige eigenaar geplaatst. Moetnog eens vervangen worden door een echte.

Een sfeervol plaatje van de voorkant.

De linkerkant van de ontvanger. De groene draden zijn door de vorige bezitter vervangen. Terecht, ze waren heel slecht .

Dit is de kwaliteit van de isolatie. Niet aankomen of toch maar eens vervangen..... Het is de aansluiting van de luidspreker maar.

De rechterkant met de spoelbussen en de drievoudige afstem-C.

Op de ze foto staat de ECH3 wat in de schaduw. De EF9 en EBL1 zijn goed te zien.

De onderkant, ook hier wat moderne componenten. Alle 4700 pF teer-knollen waren stuk. Ze zijn vervangen door heel kleine condensatoren.

De golfschakelaar met spoelen.

Hieronder de service-documentatie en het schema als pdf-bestand:

SERVICE-DOCUMENTATIE

SCHEMA 655A

 

 

Flag Counter