GM2881 Frequentie Modulator

 

Voor het wobbelen van bv. de MF van een radiotoestel heb je een geschikte meetzender nodig, een frequentie modulator en een oscilloscoop. Een klassiek Philips meettoestel dat al in 1938 voor het wobbelen van radiotoestellen wordt gebruikt is de Philips Frequentie Modulator type GM2881.

Het toestelletje in zijn totaliteit. Deze is waarschijnlijk echt uit 1938.

Veel valt er niet te regelen, maar dat hoeft ook niet.

De schaal loopt van + 25 kHz naar - 25 kHz.

De rechterkant met twee gaten voor de output naar de te wobbelen ontvanger.

Het zelfde, nu voor de linkerkant, de gaten zijn voor de aansluiting van een HF-generator..

Achterkant met spannings-instelling, voedings-snoer en nog een entree voor de aansturing van de X-versterker van de oscilloscoop.

Het typeplaatje .

De buizenbezetting:

Dit toestel bevat twee mengbuizen type CK2, waarvan de eerste tevens wordt gebruikt als 4 MHz oscillator. De tweede mengbuis wordt gebruikt als reactantiebuis, deze staat parallel aan de afstemkring van de oscillator en zorgt er voor dat de oscillatorfrequentie FM-gemoduleerd wordt.

Afmetingen : 15 x 20 x 23 cm.

Gewicht : 4,4 kg.

Vooraanzicht met de instelschaal. Verder nog wat gaten om het instrument te ijken en in te stellen.

De rechterkant met AZ1 en CK1 (zilver)

Links. De voedingstransformator en nog een CK1 (goud) .

De achterkant met entree en spanningscaroussel.

Het meetapparaat van boven gezien. Er ontbreekt nog een elco.

Er is aardig bespaard op de platen van de afstemcondensator.

De onderkant met een paar "foute" onderdelen, iets te rood en te modern.

Waarschijnlijk is niet alleen een elco aan vervanging toe. De glazen condensatoren zien er ook niet erg vertrouwenswekkend uit.

Een typische meetopstelling om een radiotoestel te wobbelen.

Hieronder een reclameverhaaltje.

Voor verdere documentatie staan hier nog een tweetal documenten, weer afkomstig van BAMA.

1.    Service-aanwijzing

2.    Gebruiksaanwijzing