Philips Pionier Senior S-113 Super afstemeenheid

De S-113 is een wat meer gevanceerde uitvoering van een afstemeenheid.

De belangrijkste eigenschappen van de Pionier Senior Super-afstemeenheid S 103 en S 113 zijn:

• Ontvangst van zenders met golflengten tussen 187 en 580 meter (frequentie: 1610 - 517 kHz), dit is het normale zg. middengolfgebied.
• Automatische versterkingsregeling voor het compenseren van grote ver­schillen tussen de geluidssterkten van de zenders.
• Er is uitsluitend gebruik gemaakt van de modernste onderdelen en materialen, zoals: ruisarme, opgedampte koolweerstanden keramische condensatoren en verliesarme, keramische buishouders en combinatiebuizen uit de "noval" -serie.
  • Bij de S 103 speciale universeelspoelen met hoge kwaliteitsfactor (Q), door toepassing van ferroxcube-kern en bijzondere wikkelwijze geïmpregneerde voedingstransformator (in het voedingspakket S 20 V).
• De constructie is compact en toch overzichtelijk.
• De afstemeenheden zijn voorzien van een frisse indicatieplaat met duidelijke opdruk.
• De montageplaten zijn van staal, zorgvuldig vercadmiumd en op speciale wijze tegen corrosie behandeld.
• Alle benodigde gaten zijn reeds in de montageplaten aangebracht.
• Er wordt gebruik gemaakt van stalen bevestigingsboutjes en moertjes.

De S-113 met een mooi groen frontje.

Links boven de trimmers om de ontvanger af te kunnen regelen. De linker buis is de ECH81 die in dit geval als een heuse mengbuis wordt gebruikt. Daar voor staat het MF-filtertje zonder afschermbus, of dat echt zo hoort??? In het midden de tweevoudige afstem-condensator met een niet al te ingewikkeld koord dat met een asje met de witte knop zorgt voor de afstemming. Rechts daar van de EBF89, waarvan het pentode-gedeelte als middenfrequent versterker dienst doet en de beide diodes worden gebruikt voor detectie en negatief voor de automatische sterkteregeling. Geheel rechts de twee middenfrequent trafo.

Op deze afbeelding is te zien hoe het snaartje over de afstem-as loopt. De brede soldeerstrip wordt gebruikt voor de verschillende voedings-spanningen en het uitgangssignaal dat naar een versterker moet om het geluid van de ontvanger te kunnen horen. De twee Watt versterker S-202 wordt in een volgend hoofdstuk behandeld. Natuurlijk zou ook de S-201, de 0,5 Watt versterker gebruikt kunnen worden.

De achterkant met rechts de entree voor de aarde en antenne ingang. In het midden de eerste MF-trafo en rechts de ingangskring met de oscillator-spoel.

De ander zijkant, hier is ook de rode aanwijzer goed te zien. Links de twee trimmers voor de middengolf, de meest linkse voor de oscillator en de rechtse voor de antennekring.

De onderkant met de kwaliteits-onderdelen.

Opname vanuit "Drone-positie" Er zijn nog wat gaatjes over om de ontvanger uit te breiden met een lange- en korte-golf gebied.

Het frontje met de schaal. Er bestaat ook nog een uitvoering met bij de afstemknop een ronde schaal-indeling. Die is voor de afstemeenheden met een mica-afstem-condensator.

Het schema van de S-113 met alleen middengolf-ontvangst.

Zo ziet de opbouw er dan uit.

Een handleiding om de zaak in elkaar te schroeven. Het lege gat links in het front kan opgevuld worden met een sierdop. Bij een eenheid met meer banden komt hier de bandschakelaar.

Schema van de meer-banden ontvanger. Lange-golf en korte-golf zijn nu toegevoegd.

De toegevoegde spoelen en trimmers voor de meer-bands-uitvoering.

De montagewijze van het snaartje voor de afstemming.

Hierbij nog een overzicht van de spanningen en stromen die bij een juist gebouwde afstemeenheid horen.

 

 

Flag Counter