Het jongens radioboek deel 1 3. druk
p>Dit boek werd geschreven door P.H. Henderickx en uitgegeven bij L.J. Veens uitgeversmaatschappij N.V.
De titel wijkt iets af van de "Jongens radio" boeken.
Wanneer deze tweede druk werd uitgegeven is mij niet bekend. Het staat nergens in het boek.
Het lijkt heel veel op de uitgaven van Leonard de Vries, de opzet en lay-out zijn nagenoeg identiek en ook de foto-bladzijden tonen veel overeenkomst.

Het kaft.