Het jongens radioboek deel 2, eerste druk

Dit boek werd niet door Leonard de Vries geschreven, zie citaat uit een interview van Leonard de Vries met de de heer Stuiver van het radiomuseum in Diever:

Het 'Jongens Radioboek deel 1' is u bekend. Aan dit populaire boek hebben vele radio-hobbyisten en radio-amateurs veel plezier beleefd en is voor velen de eerste kennismaking geweest met de buizen- theorie. Later is hier het 'Jongens Radioboek deel 2' uit voortgekomen geschreven door L.C.H.G. van den Berg. Van den Berg had veel commentaar op mijn boek en vond dat het deel 1 spoedig herschreven moest worden. Doordat deel 1 zo goed liep kreeg deel 2 het cover met mijn naam er op.

Boven, de inleiding bij dit nieuw verschenen boek.