Jongens en electriciteit

Dit boek is van mijn opa geweest, hij was een heel technisch man. Ik
heb hem echter niet gekend omdat hij al op 49-jarige leeftijd overleden is.

Hoe eenvoudig het was een röntgeninstallatie te maken......

Wel met een kleine waarschuwing.

Vroeger heb ik deze nagemaakt, en later nog eens voor onze kinderen tbv.
van natuurkunde op school.

Ook deze heb ik ooit gemaakt, ik ben er echter niet in geslaagd er
een vlieg op te laten lopen.